Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0123.6907645
 • Nguyễn Thị Thúy Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0967654422
  • Email:
   mntttuoitho.songcau@phuyen.edu.vn