Đơn vị: Trường Mầm Non Tư Thục Tuổi Thơ

Địa chỉ: Xã Xuân Hải-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0123.6907645

E-Mail: mntttuoitho.songcau@phuyen.edu.vn

Cổng Portal: http://mntttuoitho-songcau.phuyen.edu.vn